Als jongens meer mogen dan meisjes

[ wist je dat | wat kun je doen ]
 
In veel gezinnen mogen meisjes minder dan jongens. Jongens krijgen meer vrijheid. Jongens mogen bijvoorbeeld wel alleen de deur uit en meisjes niet. Jongens hoeven vaak minder in het huishouden te doen dan meisjes. Ook wordt er op jongens minder gelet dan op meisjes. Meiden mogen bijvoorbeeld geen vriendje, terwijl jongens met vriendinnetjes wel vaak getolereerd worden. Families willen zo de familie- eer beschermen. Veel meiden balen ervan dat jongens meer vrijheid hebben. Het is oneerlijk.
 
Wist je dat
De strijd voor gelijke rechten van vrouwen en mannen is geen uitvinding van het westen. Overal ter wereld hebben vrouwen gestreden voor hun rechten. Aan het eind van de negentiende eeuw ontstond er in Egypte al een vrouwenbeweging, lang voordat dit in Europa gebeurde. Het Midden-Oosten liep toen voorop met gelijke rechten voor vrouwen en mannen! Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938), de grondlegger van het moderne Turkije, zorgde al lang geleden voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen in Turkije. Dankzij hem kunnen vrouwen stemmen en deelnemen aan de politiek. Ook zorgde hij ervoor dat vrouwen buitenshuis kunnen werken. Hij maakte het mogelijk dat vrouwen dokter kunnen worden of piloot. Ataturk was een groot voorstander van vrouwenemancipatie. Hij liep ver voorop in Europa. Op verschillende plekken in de wereld is een emancipatiebeweging die moslimfeminisme heet. Op basis van Koranteksten strijden vrouwen en mannen tegen vrouwendiscriminatie met als doel: gelijke rechten voor de vrouwen. Moslimsfeministen willen bekendheid voor het feit dat in de Koran duidelijk staat omschreven dat eerwraak verboden is. Wil je meer hierover weten? Lees het artikel over moslimfeminisme op de site van Al Nisa: http://www.alnisa.nl/3Bladen/PDF%20files/2007/Maart.2007.Feminisme.pdf
 
“De schoolpleinen worden nog steeds gedomineerd door vrouwen. De cultuur dat een vrouw primair verantwoordelijk is voor de zorg van kinderen is lastig te doorbreken. Dat gaat geleidelijk per generatie. We moéten onze dochters stimuleren in hun ambities.”Fatma Koser Kaya, Tweede Kamer lid D66- Lees het hele interview met Fatma op fatmakoserkaya.nl
 
" Aanvankelijk had ik dezelfde startpositie als veel Turkse vrouwen: lage verwachtingen, je zou immers trouwen en dan werd er wel voor je gezorgd. Drempels zoals deze hadden te maken met het feit dat mijn ouders hun kinderen wilden beschermen tegen de boze buitenwereld. Vooral ook omdat het niet de bedoeling was dat we in Nederland zouden blijven. Gaandeweg is het gezin daar uit gegroeid. Daar heeft mijn moeder een grote rol in gespeeld. Zij heeft altijd al gewild dat haar kinderen het beter zouden krijgen dan zijzelf. Vooral de financiële onafhankelijkheid van haar dochters was erg belangrijk voor haar." - Nebahat Albayrak, tweede kamer lid PvdA
 
Wat kun je doen?
Als je thuis oneerlijk wordt behandeld, kun je volgende doen:
 
Maak je opleiding af
Zorg dat je je opleiding afrondt: als je een diploma hebt, vind je makkelijker een baan en sta je thuis meteen een stuk sterker. Ook is dit goed voor je zelfvertrouwen, waardoor je makkelijker met je ouders kan onderhandelen.
 
Zoek steun
Zoek steun bij een vrouw die weet hoe je hiermee om kan gaan:
- Zoek steun binnen je eigen familie: heb je een tante of nichtje die net als jij vindt dat meisjes net zoveel rechten hebben als jongens? Misschien kan zij het onderwerp eens bespreken bij jou thuis.
- Zoek steun op school, bij het jongerenwerk of het JIP.
- Word actief bij een vrouwenorganisatie: hier zijn allerlei vrouwen en mannen actief die net als jij voorstander zijn van gelijke rechten voor vrouwen en mannen.
 
Bijvoorbeeld:
- http://www.st-kezban.nl: Deze stichting is opgericht naar aanleiding van de (eer)moord door haar echtgenoot op Kezban Vural, een jonge Turks-Nederlandse vrouw. Doel van de stichting Kezban:
  het voorkomen en bestrijden van huiselijk en eergerelateerd geweld in allochtone kring.
  Het bestuur van deze stichting bestaat voor het grootste deel uit allochtone
  vrouwen die dit werk vrijwillig doen.
- http://www.verdwaaldegezichten.nl/: Deze organisatie is opgericht door twee jonge Turks-Nederlandse vrouwen naar aanleiding van twee eermoorden. De organisatie streeft naar een mentaliteitsverandering
  onder jongeren. Uitgangspunt: de gelijkwaardigheid tussen individuen.
- http://www.vrouwenbelangen.nl/: Deze vereniging is in 1894 opgericht als ‘Vereniging voor Vrouwenkiesrecht'. Vrouwenbelangen komt op voor vrouwenrechten en zet zich in voor de participatie van vrouwen op allerlei terreinen.
- http://www.tiye-international.org/: Dit is een koepelorganisatie van organisaties voor zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland. Deze organisatie komt op voor de belangen van deze vrouwen op alle niveaus.
- http://www.mamacash.nl/: Mamacash is een vrouwenfonds dat overal ter wereld - ook in Nederland - vernieuwende en taboedoorbrekende initiatieven van vrouwen en meiden ondersteunt, omdat zij gelooft dat
  maatschappelijke verandering begint bij vrouwen en meiden.
- http://www.atkb.nl/: Dit is een organisatie van vrouwen en meisjes die uit Turkije komen. ATKB maakt zich sterk voor gelijke rechten van haar achterban op alle fronten van het maatschappelijk leven.
 
Lees over vrouwenrechten
Zorg dat je voldoende kennis hebt over vrouwenrechten. Zo heb je voldoende argumenten voor een discussie. Wil je meer weten over gelijke rechten vanuit de islam? Kijk op:
- http://www.alnisa.nl/
- http://www.moslima.nl/vrouw/feministe.html
- http://muslimfeminist.blogspot.com/
 
Er zijn ook veel boeken geschreven over vrouwenrechten en islam en emancipatie van moslimvrouwen. Bijvoorbeeld:
- Asma Barlas (2002) Believing Women’ in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an;
- Samira Bendadi (2008) Dolle mina’s, feminisme in de Arabische wereld;
- Abdulwahid van Bommel (2006) Islam en de rechten van vrouwen;
- Fadoua Bouali (2006) Bevrijd door Allah, waarom een moslimvrouw haar mannen niet hoeft te gehoorzamen;
- Rana Husseini (2007) "In de naam van de eer";
- Fatima Mernissi (2004) Achter de sluier: De islam en de strijd tussen de seksen;
- Ceyclan Pektas-Weber (2006) Moslima’s: emancipatie achter de dijken;
- Nahed Selim (2002) Vrouwen van de profeet;
- Nawal El Saadawi (2005) De gesluierde eva: vrouwen in de arabische wereld.
 
“Als je over vrouwenemancipatie praat, zijn de mannen het altijd met je eens. Ze moedigen je aan: ‘Ga ervoor! Je doet het goed.’ Maar wil ik zo’n man geloven, dan moet ik die woorden ook terugzien in zijn eigen gezinsleven. En dat is vaak niet zo. Dan denk ik: je praat mooi, maar terwijl je tegen mij zegt dat ik goed bezig ben, zit jouw eigen vrouw opgesloten. Begin bij jezelf!“ Canan Uyar, voorzitter vrouwenfederatie illi Görüş. Dit interview en vele anders interviews met moslima’s zijn te lezen in: Ceyclan Pektaş-Weber (2006) Moslima’s: emancipatie achter de dijken.
 
“Wanneer vrouwen protesteren en vragen om hun rechten, worden ze het zwijgen opgelegd met het argument dat deze wetten gerechtvaardigd zijn door de islam. Maar het is niet de schuld van de islam maar van de (patriarchale) cultuur  die dat zo interpreteert om te rechtvaardigen wat zij wil.” Shirin Ebadi, Nobelprijswinnares en juriste (voormalig rechter) uit Iran.
Lees verder op: http://www.nobelwomensinitiative.org/about-us/laureates/shirin-ebadi
MoVisie Kinderpostzegels VSB Fonds Marokko Media