?Feiten en fictie

 
Er zijn veel fabeltjes over hulpverlening. Wil jij de feiten weten? Check ze hier.

1. Een hulpverlener uit je eigen cultuur vertelt jouw geheim door aan je familie.
Niet waar   
Hulpverleners hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat ze niet zomaar iets mogen doorvertellen. Hulpverleners hebben tijdens hun opleiding geleerd hoe ze om moeten gaan met geheimen. Ze hebben geleerd om     niet zomaar over hun werk te praten en geen namen te noemen van cliënten. Lees hier meer over geheimhoudingsplicht
 
2. Hulpverleners mogen je opsluiten als ze denken dat je gek bent.
Niet waar
Vroeger gebeurde dit wel eens, maar tegenwoordig nauwelijks meer. In de wet is geregeld dat niemand gedwongen mag worden opgenomen, tenzij iemand een groot gevaar is voor zichzelf of voor de samenleving. Denk   bijvoorbeeld aan iemand die een ander dreigt te vermoorden. Dan kan iemand tegen zijn of haar zin worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ook een misdadiger die veroordeeld wordt voor een ernstig misdrijf, zoals moord of verkrachting, kan gedwongen worden tot een psychiatrische behandeling.
 
3. Als je in levensgevaar bent, schakelt een hulpverlener de politie in.
Waar 
De meeste hulpverleners zullen de politie inschakelen wanneer ze vermoeden dat jouw leven in gevaar loopt. De politie weet namelijk het beste hoe ze jouw veiligheid kunnen garanderen. De politie bedenkt dan samen met  jou hoe ze jou in veiligheid kunnen brengen.
 
4. Nederlandse hulpverleners weten niks van jouw cultuur.
Niet waar
Alle hulpverleners leren tijdens hun opleiding over verschillende culturen en hoe om te gaan met cultuurverschillen. Zo weten de meeste Hollandse hulpverleners dat het erg belangrijk is binnen veel Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse kringen om de goede naam van de familie (eer) te behouden. Toch kan het zijn dat de hulpverlener met wie jij praat nog niet helemaal thuis is in jouw cultuur en hoe het bij jouw thuis gaat. In iedere familie is het  immers weer anders. Vertel daarom aan de hulpverlener wat bij jou thuis normaal is en wat niet. Ben je niet tevreden over de hulpverlener? Vraag dan of je mag wisselen en of een andere hulpverlener je kan helpen. 
 
5. Als je naar een hulpverlener gaat, word je uit huis geplaatst.
Niet waar 
Als je bij Bureau Jeugdzorg aanklopt, wordt er gekeken wat de beste hulp is voor jou en je familie. Het kan zijn dat het beter is dat je tijdelijk ergens anders gaat wonen. Maar meestal wordt er een andere oplossing gezocht. 
 
6. Als je naar een hulpverlener gaat en je bent onder de 18 jaar, dan worden altijd je ouders ingelicht.
Niet waar 
Vanaf 16 jaar ben jij degene die beslist over welke hulp jij zoekt. Je ouders worden niet ingelicht. Tussen de 12 en 16 jaar beslissen hulpverleners samen met jou of het verstandig is om je ouders in te schakelen. Lees hier meer over geheimhoudingsplicht.
 
7. Bij Bureau Jeugdzorg is het gebruikelijk om je ouders te informeren. 
Waar
Normaal gesproken worden ouders altijd betrokken bij de hulpverlening van Bureau Jeugdzorg. Maar stel dat een meisje in gevaar komt als de ouders worden geďnformeerd? In dat geval zullen de ouders waarschijnlijk niet   alle informatie krijgen. Vertel het daarom altijd aan de hulpverlener van Bureau Jeugdzorg als je denkt dat jij thuis gevaar loopt. 
Zelftest
Voor ouders
Hulp nodig?
MoVisie Kinderpostzegels VSB Fonds Marokko Media