´╗┐Over het project

Dit project is gemaakt ter preventie van suïcide en het herkennen van suïcidale gedachten van meisjes van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse-Hindoestaanse afkomst.

Dit doel is uitgesplitst in 2 subdoelen:
- Het thema bespreekbaar maken onder meisjes van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse-Hindoestaanse afkomst,informatie beschikbaar stellen over de oorzaken van het probleem en bewustwording op gang brengen onder deze meisjes van de noodzaak om op tijd hulp te zoeken wanneer su├»cidale gedachten ontstaan of wanneer men dit signaleert bij anderen;
- De kennis vergroten van sleutelfiguren in de leefwereld van de meisjes over de achtergrond van de problematiek, zodat zij de signalen kunnen oppakken van su├»cidaal gedrag onder meisjes van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse- Hindoestaanse afkomst en zodat zij hen kunnen begeleiden naar de gespecialiseerde hulpverlening op dit terrein.
 
Organisaties achter het project
Het project is een samenwerking tussen Movisie, Stichting Marokko Media (uitgever van o.a. Marokko.nl en hababam.nl) en Stichting Indianfeelings.

MOVISIE
MOVISIE is h├ęt landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Zij bieden toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid.

Stichting Marokko Media
Stichting Marokko Media is uitgever van o.a. www.marokko.nl en www.hababam.nl. Op Marokko.nl alleen al komen zoÔÇÖn 50.000 unieke bezoekers per dag. 70 ÔÇô 75% van de Marokkaans Nederlandse jongeren bezoekt Marokko.nl. Naast de vele discussies over uiteenlopende onderwerpen staan op de sites nieuws, er zijn blogs, er is een speciale site voor vrouwen (Yasmina) en er is een site voor bedrijven (Biz). Marokko Media heeft eerder de zorgvernieuwingprijs gewonnen met het project 'zorg voor je ouders'. Dit project had als doel jongeren die hun ouders mantelzorg geven te ondersteunen met informatie en adviezen. Daarnaast heeft Marokko Media nog vele andere sites ontwikkelend om de bezoeker te informeren over allerlei verschillende onderwerpen. Voorbeelden van deze site zijn: www.ziekofbezeten.nl (gericht op voorlichting over verslaving, djinns en psychiatrische aandoeningen), www.opvoedmix.nl (met opvoedtips voor de jonge ouders), etcetera.

Stichting Indianfeelings
Stichting Indian Feelings heeft tot doel om Hindoestanen en andere geïnteresseerden te informeren over de Hindoestaanse cultuur en vanuit deze cultuur bruggen te slaan naar andere culturen in de Nederlandse samenleving. Dit gebeurt middels: amusementsartikelen, voorlichting, open dialogen, discussie platforms, reportages, kritische beschouwingen over talloze onderwerpen en thema's, etc.

Het project wordt gefinancierd door: Kinderpostzegels, VSB fonds en het Ministerie van VWS.
Zelftest
Voor ouders
Hulp nodig?
MoVisie Kinderpostzegels VSB Fonds Marokko Media