Waar kun je hulp zoeken?

[ internet | telefoon | JIP | school | maatschappelijk werk | huisarts | bureau Jeugdzorg | GGZ | de politie | steunpunt Huiselijk Geweld | wist je dat | Geheimhoudingsplicht ]
 
Hulp zoeken bij iemand die je goed kent
Je kunt hulp zoeken bij iemand die je goed kent, bijvoorbeeld een goede vriendin, zus, buurvrouw of docent op school. Maar hoe weet je of iemand echt te vertrouwen is?
 
Iemand die WEL te vertrouwen is:
- Geeft je wel eens een compliment.
- Zegt je wel eens wat je goed doet.
- Kan goed luisteren.
- Roddelt niet over jou.
- Laat je merken dat je er mag zijn.
 
Iemand die NIET te vertrouwen is:
- Wordt boos wanneer hij of zij vindt dat je iets niet goed hebt gedaan.
- Scheldt je uit wanneer je iets niet goed doet.
- Vindt dat wanneer hij of zij iets voor jou doet, jij ook iets terug moet doen.
- Zegt wel eens nare dingen tegen jou (en heeft dan achteraf vaak spijt).
 
Vijf tips als jij je verhaalt vertelt:
1. Zoek een rustig moment op.
2. Vertel die ander dat je graag met hem of haar alleen wilt praten.
3. Zeg erbij dat het belangrijk is.
4. Vertel je hele verhaal, geef aan wat er is gebeurd.
5. Maak aan het eind van het gesprek afspraken over hoe nu verder. Bedenk samen of er iemand nodig is om advies bij te vragen. Je kunt altijd advies inwinnen bij een hulpverlener.
 
Hulp via internet
Er zijn verschillende websites waar je terecht kunt om je verhaal te vertellen en advies te vragen:
 
Als je denkt aan niet meer willen leven
- http://www.113online.nl/
Denk je wel eens dat je niet meer wil leven? Bij 113Online kun je jouw verhaal kwijt. Je kunt bellen of chatten met medewerkers. Ook kun je er therapie aanvragen en er is een forum. Bekijk op de website de mogelijkheden.
Problemen met eer
- http://www.hallokezban.nl/
Op de website Hallo Kezban vind je informatie en praktische tips over wat je kan doen als je te maken krijgt met familie- eer. Daarnaast vind je er verhalen: wat hebben anderen meegemaakt en hoe hebben zij het opgelost?                     Je kunt je eigen verhaal kwijt op het forum en vragen stellen aan de vrijwilligers. Hallo Kezban kan adviezen geven, maar geen hulp. Ze verwijzen wel naar anderen die je kunnen helpen.
 
Geweld in huis
- http://www.shginfo.nl/
Op deze site vind je allerlei informatie over geweld in de privésfeer (familie, partner etc.). Ook kun je de ervaringen van anderen lezen of kun je een vraag stellen in het forum als je eerst eens wilt horen hoe anderen erover                       denken.
 
Als jij je depri voelt
- http://www.pratenonline.nl/
PratenOnline.nl is een website voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die somber, angstig of onzeker zijn.Op deze website kun je een test doen. Als daaruit blijkt dat jij waarschijnlijk angstig of gespannen, zwaar down of depressief bent, dan kun je een afspraak maken om te chatten met een professional. Op de website staat verder uitgelegd hoe het in zijn werk gaat.
- http://www.gripopjedip.nl/
Ben je tussen de 16 en 25 jaar en zit je al een tijdje in een dip? Dan kun je via deze website een online cursus volgen. Op de website staat verder uitgelegd hoe het in zijn werk gaat.
 
Als je jezelf wel eens verwondt of beschadigt
- http://www.landelijkestichtingzelfbeschadiging.nl/
Op deze site vind je info over zelfbeschadiging. Ook is er de mogelijkheid om te praten met lotgenoten via het forum of contact met elkaar te hebben via de telefoon, post of e-mail. Je kunt ook gesprekken aanvragen met een         medewerker. Het telefoonnummer is op woensdag van 1100 uur tot 16 00 uur bereikbaar.
- http://www.zelfbeschadigingondercontrole.nl/
Ben je 18 jaar of ouder? Je kunt je hier aanmelden voor een online behandeling om zelfbeschadiging weer onder controle te krijgen. Ook vind je op deze site ervaringsverhalen en informatie over zelfbeschadiging.
 
Als je ergens anders over wilt chatten of mailen
- http://www.hulpmix.nl/
Op Hulpmix is allerlei informatie te vinden. Ook kun je met hulpverleners chatgesprekken voeren en kan je vragen stellen via e-mail en op het forum. Dit kan allemaal anoniem.
- http://www.kindertelefoon.nl/ 
Op deze site vind je allerlei tips en informatie over verschillende problemen. De chat van de Kindertelefoon is elke dag open van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Je kunt ook chatten met een hulpverlener via Windows Live Messenger (MSN). Voeg dan chatbot@kindertelefoon.nl toe aan je buddylist.
- http://www.sensoor.nl/
Op deze site kan je chatten met vrijwilligers die naar jouw verhaal luisteren: dag en nacht kun je hier terecht. Ook kun je een email sturen naar: hulp@sensoor.nl Je krijgt binnen 24 uur antwoord.

Hulp via de telefoon
Als je denkt aan niet meer willen leven.
Je kunt bellen naar 0900 1130113. Dit nummer is van 113Online. Je kunt dit nummer bellen als je denkt dat je niet meer wil leven. Of als je diep in de put zit of je somber voelt. Het gesprek is anoniem.
Je kunt ook kijken op de website: http://www.113online.nl/
 
Als je ergens anders over wilt praten
- Jongeren en kinderen kunnenanoniem hun verhaal kwijt en advies vragen via de Kindertelefoon. Van14.00 tot20.00 uur: 0800-0432 - gratis - en voor mobiele bellers op 0900-0132.
- Iedereen kan bellen naar Sensoor: 0900 0767. Het gesprek is anoniem en vertrouwelijk. Je betaalt 5 cent per minuut. Je kunt ook bellen met een organisatie in je regio. Dit is tegen lokaal tarief (gewoon tarief).
- Deze lokale organisaties vind je via http://www.sensoor.nl/regios.html
 
Hulp via het jongereninformatiepunt (JIP)
- Als je te maken hebt met geweld in huis of bang bent voor je familie.
- Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) is er voor al die mensen die hun verhaal willen vertellen over geweld in huis. Als je belt, luisteren ze en proberen ze je verder te helpen met een advies of ondersteuning.
- Bellen kan altijd anoniem: 0900-1262626 (5 cent per minuut).
 
Wat is (JIP)?
JIP staat voor Jongeren Informatie Punt. Het JIP geeft informatie en advies over werk, school, drugs, geld, huisvesting, rechten en plichten, seks en vrije tijd. In veel plaatsen in Nederland vind je JIP's, soms in een   bibliotheek,       buurthuis of school of als apart informatiepunt. Jongeren kunnen anoniem en gratis bij een JIP terecht met hun vragen. Op de website van het JIP vind je alle informatie die voor jou van belang is. Daarnaast kan je bij een JIP meestal ook per e-mail een vraag stellen.
 
Wat kan het JIP voor jou doen?
Een JIP kan informatie en advies geven over allerlei thema’s, zoals over hoe om te gaan met problemen thuis. Bij het JIP wordt geen hulpverlening geboden, wel kunnen ze je verwijzen naar een hulpverlener in de buurt.
 
Waar kan je het JIP vinden?
Je kunt het adres vinden door te googlen: tik je woonplaats in (of een grote woonplaats bij jou in de buurt) en ‘JIP’ en je vindt al gauw het telefoonnummer en adres.
Je vindt ook een heleboel adressen via: http://www.jip.org/nl/. Je kan er zonder verwijsbriefje naar toe en het is gratis.
 
Wat is hulp op school?
Op de meeste scholen zijn er personen die jou kunnen helpen als je problemen hebt. Het gaat om:
       
Middelbare school:
- Vertrouwenspersonen
- Leerlingbegeleiders
- Schoolmaatschappelijk werkers (niet op alle scholen)
 
ROC:
- Vertrouwenspersonen
- Schoolmaatschappelijk werkers (niet op alle scholen)
 
HBO:
- Decanen 
 
Universiteit:
- Studentenpsycholoog
 
Wat kunnen ze op school voor mij doen?
Aan een van deze personen kun je vragen of ze meedenken over jouw situatie. Samen kun je alles op een rijtje zetten. Als je dat wilt kunnen zij je ook in contact brengen met het maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg of een andere hulpverlener. Ook kunnen ze je verwijzen naar de politie als dat nodig is. Net als huisartsen mogen vertrouwenspersonen, leerlingbegeleiders, school maatschappelijk werkers, decanen en studentenpsychologen vertellen niets door zonder jouw toestemming: ze hebben geheimhoudingsplicht.
 
Waar kan ik hulp op school vinden?
Je mentor of een andere docent kan vertellen waar je deze mensen kan vinden. Meestal staat het ook de internetpagina (of intranet) van je school of in een informatiefolder van je school.

Hulp van maatschappelijk werk
Wat is het?
Je kunt met allerlei problemen terecht bij het maatschappelijk werk: problemen op school, met je familie, geld kwesties, relatie problemen en nog veel meer. Het maatschappelijk werk heeft een geheimhoudingsplicht, net als de huisarts.
 
Wat kan het maatschappelijk werk voor mij doen?
Het maatschappelijk werk helpt je om de dingen op een rijtje te zetten. Ze luisteren naar je en gaan dan samen met jou bedenken hoe je het beste de problemen kunt aanpakken. Als het nodig verwijzen ze je door naar een andere deskundige, bijvoorbeeld een psycholoog van (Jeugd) GGZ.
 
Waar vind ik het maatschappelijk werk?
In iedere dorp of stad is er maatschappelijk werk te vinden. Je kan hier zonder verwijsbriefje naar toe en de hulpverlening is gratis. Je kunt het adres vinden door te googlen: tik in je woonplaats en ‘maatschappelijk werk’ en je vind al gauw het telefoonnummer en adres. Je kunt het telefoonnummer en adres van het maatschappelijk werk daarnaast ook vinden in gemeentegids en meestal ook op de website van de gemeente. De huisarts kan je ook helpen aan het adres en telefoonnummer van het maatschappelijk werk. Zit je nog op school? Op veel scholen is er schoolmaatschappelijk werk. Een docent kan je hierna verwijzen.
 
Waar vind ik meer informatie over het maatschappelijk werk?
Kijk op: mens-en-samenleving.infonu.nl
 
Hulp van de huisarts
Wat is het?
De huisarts is de eerste aanspreekpersoon voor vragen over gezondheid. Je kan bij hem of haar terecht met allerlei uiteenlopende vragen: van hoofdpijn tot stress in je thuissituatie.
 
Wat kan een huisarts voor mij doen?
Een huisarts gaat samen met jou op zoek naar een oplossing voor jouw probleem. Soms schrijft een huisarts medicijnen voor.
Ook kan het zijn dat je wordt doorverwezen naar andere organisatie, zoals het maatschappelijk werk, Steunpunt Huiselijk Geweld, Bureau Jeugdzorg of GGZ.
Vanaf 16 jaar beslis jij zelf over deze oplossing (behandeling) jij aangaat. De huisarts heeft geheimhoudingsplicht.
 
Waar vind ik een huisarts?
Als je nog thuis woont, heb je meestal de zelfde huisarts als je ouders. Hier kun je terecht. Als je 16 jaar of ouder bent mag de huisarts echter niet zonder jouw toestemming jouw ouders inlichten!
Waar vind ik meer informatie over de huisarts?
Kijk op: http://www.jipsite.nl/gezondheid/huisarts
 
Geheimhoudingsplicht
De huisarts, de hulpverlener bij de GGZ, de maatschappelijk werker, de hulpverlener bij Steunpunt Huiselijk Geweld hebben allemaal geheimhoudingsplicht. Dit wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Dit is wettelijk geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat betekent dit voor jou:
- De huisarts en andere hulpverleners zeer zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
- De huisarts en andere hulpverleners zeker niet over jou roddelen!
- De huisarts en andere hulpverleners niet zomaar informatie doorgeven aan anderen, tenzij jij daar uitdrukkelijk
  toestemming voor geeft of als de wet de arts daartoe verplicht (alleen onder strikte voorwaarden!).
  Als een huisarts toch iets doorvertelt en jij bent het daar niet mee eens, kun je melding doen bij het regionale
  medisch tuchtcollege (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).
- Ben jij 16 jaar of ouders? Dat betekent dat de huisarts niet jouw ouders inlichten zonder jouw toestemming.
- Ben je tussen 12 tot 16 jaar? Dan beslissen jouw huisarts en jij samen of je ouders worden ingelicht. Als je denkt
  dat jij gevaar loopt (bijvoorbeeld omdat je ouders je zullen mishandelen als ze wisten dat jij
  met huisarts hebt gesproken) is het belangrijk om dit te melden aan de huisarts!

Hulp via Bureau Jeugdzorg
Wat is het?
Hulp voor kinderen en jongeren noemen we jeugdzorg. Soms blijkt dat ook de ouders hulp nodig hebben. Er zijn heel veel verschillende vormen van jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg geeft toegang tot alle jeugdzorg in Nederland.
 
Wat kan Bureau Jeugdzorg voor mij doen?
Bij Bureau Jeugdzorg gaat een hulpverlener met jou in gesprek. Waarschijnlijk wordt er ook gesproken met je ouders. Als je dat niet wil omdat je denkt dat je gevaar loopt thuis (bijvoorbeeld om je inschat dat je ouders je geweld zullen aandoen als ze weten dat je bij Bureau Jeugdzorg bent geweest) is het belangrijk om dit in dit gesprek te zeggen. Op basis van deze gesprekken wordt bekeken welke hulp het beste jou (en eventueel bij je ouders) past.
 
Hoe vind ik Bureau Jeugdzorg?
In iedere regio is er een bureau jeugdzorg. Je vindt deze via bureaujeugdzorg.info.
 
Waar vind ik meer informatie over Bureau Jeugdzorg?
Kijk op: bureaujeugdzorg.info
 
Hulp bij de GGZ
Wat is het?
Wanneer je het leven niet meer ziet zitten, kun het beste geholpen door de GGZ. Bij een GGZ werken onder andere psychologen en psychiaters die jou kunnen helpen. De GGZ is voor iedereen in Nederland vanaf 18 jaar. Ben je onder 18 jaar? Dan gaat de hulp via Bureau Jeugdzorg. Mogelijk verwijzen zij je door naar Jeugd GGZ.
 
Wat kan een GGZ voor mij doen?
Eerst wordt er door middel van een gesprek bekeken welke hulp het beste bij jou past (intake gesprek). Als bijvoorbeeld blijkt uit dat gesprek dat je last hebt van een depressie, zullen je hulp krijgen van een hulpverlener die deskundig is op het terrein van depressie. Deze hulpverlener (meestal psycholoog of psychiater) zal samen met jou bespreken hoe ze jouw depressie het beste kunnen behandelen. Meestal zijn dit enkele gesprekken met de psycholoog. Ook kan het zijn dat je wordt aangeraden om medicijnen te slikken.
 
Hoe vind ik een GGZ?
In iedere regio heb je een GGZ organisatie. De huisarts of het maatschappelijk werk kan je hier naar toe doorverwijzen.
 
Hulp van de politie
Wat is het?
De politie vervult allerlei taken. De politie verleent onder andere noodhulp, houdt toezicht op straat, zorgt voor handhaving openbare orde en spoort strafbare feiten op. De politie biedt bescherming, hulp en advies. Je kunt bij de politie aangifte doen van geweld (uitschelden, chanteren, slaan, schoppen etc.) of bedreiging. Eventueel houden ze de daders aan. Je kunt geweld ook alleen melden. Ook kun je de politie raadplegen over wat je het beste kunt doen.
 
Wat kan de politie voor mij doen?
De politie biedt bescherming, hulp en advies. Je kunt bij de politie aangifte doen van geweld (uitschelden, chanteren, slaan, schoppen etc.) of bedreiging. Eventueel houden ze de daders aan. Je kunt geweld ook alleen melden. Ook kun je de politie raadplegen over wat je het beste kunt doen. Als je acuut bedreigd wordt door je familie schakel dan de politie in. Bel 112. Als het geen spoed is, kun je het 0900 8844 bellen. Je wordt doorgeschakeld naar de politie in jouw regio.
 
Hoe vind ik de politie?
Bel 0900 8844 en je wordt doorgeschakeld naar de politie in jouw regio. Ook kun je een politiebureau vinden via de website www.politie.nl
 
Waar vind ik meer informatie over de politie?
Kijk op www.politie.nl

Hulp van het Steunpunt Huiselijk Geweld
Wat is het?
Een Steunpunt Huiselijk Geweld is een organisatie waar hulpverleners werken die zeer veel kennis hebben over hoe je geweld in de privésfeer kan stoppen. Voorbeelden van problemen waarmee je terecht kan bij het Steunpunt.

Huiselijk Geweld:

- Als je ouders / familie willen dat jij trouwt, maar jij wil niet;
- Als je mishandeld wordt thuis (bijvoorbeeld door je vader, moeder, broer of oom);
- Als je bedreigd wordt door je familie;
- Als je bang bent dat je ouders terug sturen naar Marokko / Turkije;
- Als je streng gecontroleerd wordt door je familie;
- Als je thuis wordt opgesloten;
- Als je gedwongen wordt om een abortus te ondergaan.
 
Wat kan een Steunpunt Huiselijk Geweld voor mij doen?
Samen met jou gaan de hulpverleners van Steunpunt Huiselijk Geweld een manier zoeken om het geweld thuis te stoppen. Soms kan dat betekenen dat ze met jou gaan zoeken naar een veilige plek (bijvoorbeeld in een opvanghuis). Maar het kan ook zijn dat dit niet nodig is en dat er via bemiddeling een weg wordt gevonden om het geweld te stoppen. De hulpverleners van het Steunpunt Huiselijk Geweld zullen hierbij indien nodig de hulp inschakelen van andere deskundigen bijvoorbeeld van de politie. Net als de huisarts hebben de hulpverleners van het Steunpunt Huiselijk Geweld geheimhoudingsplicht.
 
Waar vind je een Steunpunt Huiselijk Geweld?
In iedere regio is een Steunpunt Huiselijk Geweld. Op de site http://www.shginfo.nl/ kun je een Steunpunt Huiselijk Geweld in jouw buurt vinden. Ook kun je (anoniem) bellen met het centrale nummer: 0900-1262626 (5 cent per minuut).  In iedere regio is een Steunpunt Huiselijk Geweld. Op de site http://www.shginfo.nl/ kun je een Steunpunt Huiselijk Geweld in jouw buurt vinden. Ook kun je (anoniem) bellen met het centrale nummer: 0900-1262626 (5 cent per minuut). 
 
Waar vind ik meer informatie over het Steunpunt Huiselijk Geweld?
Op de site www.shginfo.nl kun je alles lezen over deze Steunpunten.

Wist je dat?
- Als je hulp zoekt je kan vragen om een vrouwelijke hulpverlener? Er werken veel vrouwen in de hulpverlening dus bij de meeste organisaties is dit geen probleem.
- Wil je graag een hulpverlener die uit een zelfde cultuur komt als jij? Soms kan dat ook. Zeg daarom wanneer jij je aanmeld dat je dit graag wilt.
MoVisie Kinderpostzegels VSB Fonds Marokko Media